POMOC


              Właściwy dobór farb w systemie powłokowym:
              Ogólne zasady unikania połączeń farb w zestawach:

              farby dwuskładnikowe (2K) tj. epoksydowe, poliuretanowe oraz wyroby termoplastyczne
                  posiadające agresywne rozpuszczalniki nie powinny być nakładane na farby jednoskładnikowe
                  (1K), czyli powłoki alkidowe i olejno-żywiczne.

              powłoki pigmentowane pyłem cynkowym (krzemianowe, epoksydowe) nie powinny być
                  pokrywane farbami o spoiwach ulegających zmydleniu (np. alkidowych i olejno-żywicznych).

              farby krzemianowo-cynkowe nie mogą być nakładane na powłoki organiczne.

              powłoki bitumiczne lub modyfikowane bitumami (epoksydowo-bitumiczne, winylowo-bitumiczne)
                  nie mogą stanowić warstwy przeciwkorozyjnej pod pastelowe powłoki nawierzchniowe z uwagi
                  na tzw. „krwawienie” i przenikanie między warstwowe.

              powłoka farby nawierzchniowej musi charakteryzować się większą elastycznością niż powłoka
                  farby przeciwkorozyjnej, aby nie występowało spękanie w postaci skórki krokodylowej.


              Farby przeciwkorozyjne epoksydowe o różnej pigmentacji nie nadają się jako pokrycia
              nawierzchniowe, gdyż ulegają przyspieszonemu kredowaniu z uwagi na słabą odporność
              na promieniowanie UV.


              Pliki do pobrania:

              praktyczne wyliczenie zużycia farby
              wyliczenia ceny zestawu malarskiego
              protokół wymalowań
              paleta kolorów RAL

P.H.U MASTIK
80-175 Gdańsk
ul. Kuszników 30

tel.: 663 000 363
mastik@mastik.com.pl
www.mastik.com.pl

NIP: 583 168 13 82